Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) yapılandırılmış, tutarlı ve sürekli bir risk yönetimi sürecidir. Ana hedef, şirket çapında uygulamaya koyularak olası risklerin daha iyi anlaşılması ve değerlendirilmesine imkân sağlamaktır. KRY aracılığıyla kaynakların doğru kullanımı sağlanabilmekte, faaliyet etkinliği artırılabilmekte ve şirketlerin yeni/ kritik atılımları sırasında risklerin kontrol edilmesi daha iyi yapılabilmektedir.

Şirketimiz, endüstriyel tesislerde operasyonel işler esnasında kritik önem taşıyan riskleri belirleyip analiz etme ve var olan risk yönetimi alt yapılarını değerlendirmenin yanı sıra sürekli ve derinlemesine işleyecek bir KRY sürecinin oturtulmasında şirketinize yardımcı olabilecek çözümleri sunmaktadır.

Adena Risk Danışmanlığı, farklı sektörlerde, risk analiz tekniklerini kullanarak endüstriyel tesislerde proses, depolama, yangın, teçhizat ve güvenlik risklerini uzman risk mühendisi kadrosuyla analiz etmekte ve tesis genelinde stratejik planlamada etkin bir araç olarak kullanılan risk yönetimi raporlama hizmetini gerçekleştirmektedir.