Untitled-2

yangin-yuvarlak

YANGIN

Günümüzün karmaşık ve hızla değişen iş dünyasında, şirketler için sermaye varlıklarını korumak hiç olmadığı kadar önemli bir öncelik halini almıştır.

termalkamera

RİSK

İş dünyası günümüzde doğal felaketler ve beşeri felaketler sonucu çok geniş aralıkta risklerle karşı karşıyadır. Risklerden en az oranda etkilenmenin yolu Kurumsal Risk Yönetimi çalışmalarını profesyonel olarak yürütmektir.

muhendislik-yuvarlak

MÜHENDİSLİK

Sigortalanmış olsun ya da olmasın yaşanan her hasar öngörülemeyen, maddi ve manevi mutlaka zarar yaratan sonuçlar doğurur. Can kaybı, rekabet gücü ve milli servetin yok olması bunlardan sadece birkaçıdır…

nakliyat

NAKLİYAT

Ticari malların bir yerden diğer bir yere taşınması, bu taşıma sırasında karşılanan tehlikeler ulusal ve uluslararası ekonomiler için göz ardı edilmeyecek derecede önemli olgulardan biridir.